Reg_icon_library

Create your own Library in the web.

Reg_icon_bookmark

Add bookmarks in the online reader.

Reg_icon_sync

Sync with your iPhone and iPad.

Reg_icon_free

Totally free without any hidden costs.

Connect with Facebook

Not now

De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen by Hendrik Conscience
My Rating
Download as
MP3

De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen

by Hendrik Conscience

Een historische roman vol ridders, dappere burgers, vaderlandsliefde en veel geweld; dit alles speelt zich af in Vlaanderen in 1302. Vlaanderen is in de handen van de Fransen gevallen, en de Vlaamse vorst en zijn oudste zoon (Robrecht van Bethune, oftewel de Leeuw van Vlaenderen) zijn in gevangenschap in Frankrijk. Uit het volk staan echter twee nieuwe leiders op, om het land te helpen bevrijden van het Franse juk. De strijd mondt uit in de Guldensporenslag, 11 juli 1302, waarin een Vlaams leger van voetknechten tegenover een Frans ridderleger komt te staan. Door het verhaal heen loopt de romance tussen ridder Adolf van Nieuwland en Machteld, de dochter van Robrecht van Bethune.Conscience wilde zijn Vlaamse landgenoten bewust maken van hun nationale identiteit en eigenwaarde (vlak na de 19e eeuwse onafhankelijkheidstrijd van Belgie). Met het grote success van De Leeuw van Vlaenderen werd Conscience bekend als “de man die zijn volk leerde lezen.” (Samenvatting door Anna Simon)A historic novel about the “Battle of the Golden Spurs”, in 1302 in Flanders, and the events leading up to it. The story is laced with a romance between the knight Adolf van Nieuwland and Machteld, daugher of Robrecht van Bethune (also known as “The Lion of Flanders”). Conscience wanted to make his Flemish fellow-countrymen aware of their national identity and feeling of self-worth (shortly after Belgium gained independence). As a consequence of the huge success of this book, Conscience became known as “the man who taught his people how to read.” . The story is read in Dutch.

Downloads on Classicly are completely free- these books are public domain.

We don’t pay a cent, so neither do you.

0 ratings, 0 reviews